Anioły Karmy

Anioły Karmy wpływają na naszą ziemską wędrówkę.

W tradycji hinduskiej „karma” znaczy „działanie” , zarówno psychiczne, jak i fizyczne i odnosi się do całego naszego okresu istnienia: tego, które obecnie przeżywamy, tak jak i wcześniejsze wcielenia.

Według tego poglądu sami tworzymy swoje szczęście i nieszczęście.

Kluczem do życia w spokoju jest miłość do świata.

Anioły nam w tym pomagają…