ADVOCATA NOSTRA

Chyba ostatnia praca – wiosna, więc wracam do ceramiki.
Advocata Nostra, olej, decha ze starych wrót ze stodoły, ok.90 x 55 cm

Madonna z Wieczernika, Madonna Św. Łukasza, Orędowniczka,Dziewica pośredniczka,z greckiego Ἁγιοσορίτισσα – Haghiosoritissa czyli Święte Naczynie Próśb Naszych…

Αχειροποίητος (acheiropoiitos), to znaczy namalowana nie tylko ludzką ręką.

Bez wątpienia powstał w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa.Stara bardzo, podtrzymywana przez siostry Dominikanki tradycja głosi, że był On w Jerozolimie otoczony wielką czcią jako wizerunek Maryi namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę. Historycznie drugi Jego tytuł „Madonna z Wieczernika” wskazuje na miejsce Jego przebywania w Jerozolimie, choć są historycy sztuki chrześcijańskiej, którzy uważają, że początkowo przechowywany był w najstarszym kościele jerozolimskim, nieistniejącej już dziś małej świątyni wzniesionej na miejscu Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycja rosyjska nazywająca Tę Ikonę „Rimskaja” lub „iz Lidy” wskazuje na Lidę, miasto położone między dzisiejszym Tell Avivem a Jerozolimą, jako miejsce namalowania Jej przez św. Łukasza.W 1931 r. Ikona Haghiosoritissa została zainstalowana w chórze klasztornym nowo wybudowanego kompleksu sakralnego i tam przebywa po dzień dzisiejszy. Święto Jej obchodzi się w Rzymie 27 czerwca.