Anioł

Anioł namalowany dla Buskiego Słonecznego Lidera.

Ozdobił nasze stoisko na konferencji lokalnych grup działania .