ANIOŁ DO MIODOWEJ CHATY….

Anioł Stróż namalowany dla Kasi i Jej Miodowej Chaty aby sprawował pieczę nad mieszkańcami Chaty…

Stareńkie, oczywiście deski, olej, 127 cm x 36 cm

A to adres Miodowej Chaty na facebooku….

https://www.facebook.com/Miodowa-Chata-180307359046995/