Warsztaty W BSCK – CERAMICZNE

Nasz dom kultury, BSCK,bardzo intensywnie działa, w wakacje były organizowane warsztaty, w których wspóuczestniczyłam.

Warsztaty ceramiczne zaowocowały pięknymi pracami i oczywiście zadowoleniem samych biorących w nich udział. Praca manualna, przestawienie się na twórcze myślenie – wszystko to daje spokój,  odpoczynek a także uwierzenie we własne artystyczne umiejętności…

Warsztaty ceramiczne , tak jak i warsztaty wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego ,zostały zrealizowane w partnerstwie pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, Buskim Samorządowym Centrum Kultury oraz Koalicją Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Wszyscy razem chętnie współpracują i możemy oglądać wspaniałe efekty tej współpracy.