Anioł Z Bębenkiem

Anioł grający na bębenku w/g Fra Angelico.

Olej, 24 x 42 cm, namalowany na starej desce.