Chrystus Pantokrator

Chrystus Pantokrator z gr. Pan Wszystkiego, Wszechwładca namalowany na bardzo starej desce , 40 x 30 cm