WARSZTATY W BUSKIM DOMU KULTURY – WIEŃCE

Warsztaty  wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego zorganizowane w naszym buskim domu kultury, zaowocowały przepięknymi wieńcami.
Uczestnicy warsztatów poznali w teorii i w praktyce zasady wyplatania tradycyjnych wieńców dożynkowych przy użyciu zbóż, kwiatów i innych materiałów naturalnych. Przypomniano lokalne zwyczaje i obrzędy żniwne. Dla niektórych były to już wspomnienia a dla młodszych nauka obyczajowości i tradycji naszych przodków. Lekcja ciekawa i zarazem piękna , bo oparta o praktyczne zajęcia, owiane legendami i wymianą doświadczeń wśród obecnych. Wypracowane owoce warsztatów zostały zaprezentowane w czasie Dożynek Gminnych w Busku-Zdroju.na Stadionie Miejskim.
Uczestnicy warsztatów wykonali na zajęciach wieniec- czepiec, który był początkiem tradycji wicia wieńców dożynkowych. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za duże zainteresowanie oraz zaangażowanie, była to piękna integracja międzypokoleniowa. Tylko tak dalej w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego.
Warsztaty wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego jak również warsztaty ceramiczne zostały zrealizowane w partnerstwie pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, Buskim Samorządowym Centrum Kultury oraz Koalicją Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Dlatego warto organizować wspólne działania w zakresie aktywizacji środowisk lokalnych.