Chrystus Zbawiciel ( Spas )

Spas czyli Chrystus Zbawiciel – również po wystawie, jak i kapliczka w kwitnącym sadzie,  zmienił właściciela ( zresztą trafił do znamienitej osoby ).

Jest namalowany olejem  na stuletniej desce.