Kapliczka w kwitnącym sadzie

Kapliczka ta była prezentowana na wystawie i została kupiona.

Jest namalowana farbami akrylowymi  na drzwiczkach ze starej szafki.